تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 13:46 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
بدین وسیله از جناب آقای صدیقی دبیر فرهیخته ناحیه دو بابت طراحی سوال ادبیات فارسی هفتم و  هشتم  تشکر می شود .

   توفیقات روز افرون ایشان را از خداوند منان مسئلت داریم.

                                                                   علی سعادتتاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 10:56 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
برای دریافت اینجا را کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 10:37 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 10:31 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 10:20 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
برای دریافت سوال اینجا راکلیک کنیدتاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 | 21:12 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

         برای دریافت معنی ضرب المثل به آدرس مراجعه فرمایید: "اینجا کلیک کنید"

    


برچسب‌ها: ضرب المثل

تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 7:22 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

 

به اسم های موجود در یک جمله گروه اسمی می گویند .

گروه چیست ؟ واژه ی گروه در این جا به معنای اصطلاحی که تا کنون با آن سر و کار داشته اید نیست . یعنی مثلاً ما در زندگی خود تا زمانی که چند چیز در کنار هم قرار نگیرند ، به آن گروه نمی گوییم . مثلاً  ما به مجموع چند نفر گروه می گوییم . ولی هیچ گاه به یک نفر گروه نمی گوییم.

توجّه : گروه در زبان فارسی چنین معنایی ندارد . یعنی ما به یک کلمه ( اسم ) هم گروه می گوییم و به یک اسم با وابسته های آن نیز یک گروه می گوییم .

مثال : "  کتاب" یک گروه اسمی است . " کتاب مشکی " هم یک گروه اسمی است . " این کتاب مفید " هم یک گروه اسمی است .

توجّه : در هر گروه یک هسته وجود دارد و ممکن است یک یا چند وابسته نیز وجود داشته باشد .پس وجود هسته اجباری و لازم و وجود وابسته اختیاری است .

چگونه یک اسم را در جمله تشخیص دهیم ؟

به این جمله دقت کنید :

من برای خرید دفتر به بازار رفتم .

سوال : به نظر شما چند گروه اسمی در این جمله هست ؟

پاسخ : 3 گروه

1- من      2- خرید دفتر    3- بازار

من ، نهاد است و نهاد همیشه یک گروه اسمی است .

خرید دفتر ، پس از حرف اضافه ی " برای " قرار گرفته و متمم است .

 "خرید " در این جا هسته و "دفتر " وابسته است.

بازار ، پس از حرف اضافه ی " به " قرار گرفته و متمم است .

می دانیم که متمم ها همیشه اسم هستند . در کل کلماتی که در نقش های مختلف ( متمم ـ مفعول ـ قید ـ مسند ) قرار می گیرند ، اسم هستند .پس شما اگر بتوانید نقش ها را تشخیص دهید گروه ها را هم تشخیص داده اید . حال چگونه هسته و وابسته را از هم تشخیص دهیم .

1- خرید کتاب : اگر کلماتی را دیدید که با کسره به کلمه ی پس از خود متصل می شوند ، هسته هستند

یعنی در یک گروه اولین کلمه ای که کسره می گیرد " هسته " و بقیه ی کلمات وابسته هستند .

مثال : در گروه " مداد مشکی من " مداد ، هسته و بقیه ی کلمات وابسته هستند . مشکی وابسته و من وابسته ی وابسته است .

سوال : در گروه " این خانه ی بزرگ " هسته و وابسته را مشخص کنید ؟

پاسخ : هسته ←  خانه          وابسته ی پیشین ← این            وابسته ی پسین ← بزرگ

نتیجه : پس وابسته ها پیش یا پس از اسم قرار می گیرند . از همین رو زبان شناسان وابسته های را به دو گروه تقسیم می کنند .

1- وابسته های پیشین               2- وابسته های پسین

                              وابسته های پیشین

 1-صفت اشاره ) مانند :  این ، آن ، همین ، همان ، چنین ، چنان ، آن گونه ، این گونه  و .... .

این کتاب ، آن دوست ، همین خانه ، همان مداد ، همین ماشین ، چنین مردی ، چنان کاری

دقت کنید ، این کلمات زمانی صفت هستند که همراه اسم به کار روند و گرنه به تنهایی ضمیر هستند .

مثال : برادرم آن را برداشت . در این جا کلمه ی " آن " به یک چیزی که نامش نیامده اشاره دارد ، یعنی به جای آن کلمه آمده است و ضمیر نام دارد . ولی اگر بگوییم " برادرم آن ساعت را برداشت " آن صفت است زیرا همراه یک اسم ( ساعت ) به کار رفته است .

نکته: هرگاه بعد از واژه های اشاره شده مکث کوتاهی شود ، یعنی بتوانیم بعد از آن ها  نشانه ی " ، " بگذاریم باز واژه ی مورد نظر «ضمیر اشاره» است.

   مثال:   این   ،    مجید است .

 

2-صفت پرسشی ) هرگاه واژه های « کدام ،کدامین، چه ،چگونه ،چطور، چه جور ،چه سان، چه قدر، چه اندازه ،چه مقدار ،چند، چندم ،چندمین ،هیچ و....»     همراه     با   اسم بیایند  «صفت پرسشی» نامیده می شوند. اما اگر با اسم یا جانشینان آن همراه نباشد «ضمیر پرسشی» هستند.

 مثال:   کدام  كتاب  را دوست داري؟  ( صفت اشاره )                  كدام را دوست داري ؟ ( ضمیر اشاره )

۳) - صفت  مبهم: هرگاه نشانه های مبهم « هر،همه،هیچ،فلان، چندین، خیلی، کمی، بسیاری، اندکی ،قدری، برخی، بعضی ،پاره ای، چندان ،...» همراه اسم یا جانشینان اسم ذکر شوند، «صفت مبهم» اند و اگر بدون همراهی اسم و جانشینان اسم ذکر گردند «اسم مبهم» اند.

 مثال:           همه ی مردم    آمدند . همه همراه با اسم است پس ← صفت مبهم

                       همه   ،  آمدند . همه ، همراه با اسم نیست پس ← ضمیر مبهم

نکته:هرگاه « چند، چندین ، هیچ » مفهوم پرسشی داشته باشند دیگر نشانه مبهم نیستند و صفت پرسشی به حساب می آیند .

                  مثال:           هیچ   عاقلی     را      می شناسی؟

همچنان که مثلاً  کلمه ی " چه " می تواند ضمیر پرسشی یا ضمیر تعجبی باشد . به مثال ها توجه کنید .

چه کتابی خریدی ؟ چه ، صفت پرسشی است . چه کتاب زیبایی ! چه ، صفت تعجبی است .

یعنی در تشخیص این گونه مباحث باید به معنا توجه لازم و کافی کرد .

 ۴) صفت تعجبی: هرگاه واژه های «چه، ،عجب،چقدر» همراه اسم یا جانشینان اسم باشند«صفت تعجبی» هستند و اگر به تنهایی بیایند ، «ضمیر تعجبی» اند.

 مثال:     چه کار خوبی کردی !  چه وابسته ی پیشین و صفت تعجبی است . کار هسته است .

                  چه کردی !  کار هسته است . و به قرینه لفظی حذف شده است .

 ۵) صفت شمارشی:

الف)صفت شمارشی اصلی: هر گاه اعداد یک تا بی نهایت با اسم یا جانشینان اسم همراه گردند ، «صفت شمارشی» اصلی اند و اگر به تنهایی بیایند «ضمیر شمارشی»اند 

 مثال   :  یک مسلمان نباید دروغ بگوید . یک وابسته پیشین و صفت شمارشی اصلی است .

 

ب) صفت شمارشی ترتیبی: صفتی است که با لفظ «-مین» یا «-م» همراه است . صفتی که با «_مین» همراه می شود  وابسته پیشین و صفتی که با « -م» همراه می شود وابسته پسین است.

 مثال:    چهارمین سال تولد برادرم را جشن گرفتیم . سوم وابسته ی پیشین و صفت شمارشی است . سال هسته است .

   خرداد ، ماه سوم سال است . سوم وابسته ی پسین و صفت شمارشی است . ماه هسته است .

  ۶) صفت عالی : همه ی صفت هایی که وند «ترین»را به دنبال دارند «صفت عالی» هستند

 مثال:          دیدن  او  بزرگ ترین آرزوی من است . بزرگ ترین وابسته ی پیشین و آرزو هسته است .

 ۷) شاخص: عناوین و القابی را می گویند که پیش از اسم می  آیند . شاخص ها بی هیچ فاصله ای در کنار هسته قرار می گیرند و خود اسم یا صفت هستند و می توانند در جای دیگری هسته گروه اسمی باشند .

  مشهور ترین شاخص ها عبارتند از : آقا ، خانم،استاد، حاجی خواهر، برادر، عمو ،عمه ، خاله، تیمسار، سرلشکر، کدخدا، مهندس ، دکتر ، امام  ، شهید و ..

مثال: دکتر پویان وارد شد . دکتر وابسته ی پیشین و شاخص است .

مثال: امام علی (ع) فرمودند  . امام وابسته ی پیشین و شاخص است .

 تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 | 16:27 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

بعضی به گمان اینکه واژه ی طوفان  فارسی است آن را به

صورت توفان می نویسند و حتی بعضی از فارسی دوستان توصیه

می کنند که این واژه باید به این شکل نوشته شود. اما بد نیست

بدانید  این دو واژه  و معنای آنهایکی نیست. طوفان واژه ا ی عربی

 (ظاهرا از اصل یونانی) و به معنای «باد و باران بسیار شدید» است.

ولی واژه ی فارسیتوفان صفت است و به معنای «غران، دمان»

است و ربطی به«باد و باران بسیار شدید» ندارد. این واژه صفت فاعلی

از مصدر توفیدن به معنای «فریاد بلند کشیدن» یا «غریدن و

خروشیدن» است:

ز آواز گردان بتوفید کوه / زمین شد ز نعل ستوران ستوه (فردوسی)

واژه ی توفنده  که در کتاب فارسی هشتم در شعر قیصر امین پور

آمده است  نیز به معنای «غرنده و خروشنده» است و از همین فعل مشتق

شده است.تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 | 23:22 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
صبح امروز به اتفاق سرگروه های اموزشی استان و کارشناس مسؤل گروههای اموزشی جناب آقای کارگریان نشستی داشتیم با سردبیر مجله رشد جناب آقای حشمتی ، در این نشست به مسائل مختلف آموزشی و پرورشی دوره آموزشی متوسطه اول پرداخته شد هر یک از همکاران نقطه نظرات خود را ارائه نمودند و درباب الگوهای ارائه شده در رشد معلم (سفرنامه هشتم)ویژه نامه هشتم بحث و تبادل نظر شد.تاريخ : چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 | 9:40 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : سه شنبه سیزدهم آبان 1393 | 18:57 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

                                          شناخت متمم فعل

متمّم ، گروه اسمي است كه پس از حرف اضافه ( از ، به ، با ، براي ، در ، بر ،  و ... ) مي آيد .

به آن دسته از متمّم ها كه فعل به آن ها نياز دارد ، متمم فعل گفته مي شود :  ايران با دشمن متجاوز  مي جنگد .   ( متجاوز : متمم فعلي )

      متمم فعل ، جزءِ اجزاي اصلي گزاره و جمله است و در شمارش تعداد اجزاي جمله به حساب مي آيد .زيرا با حذف آن ، جمله ناقص ، بي معنا و يا نارسا مي شود . هر گزاره يا جمله تنها مي تواند يك متمم فعل داشته باشد . البتّه گاه ممكن است چند متمم فعل با حرف عطف در كنار يكديگر قرار گيرند :

من از حساب و پرسش روزقيامت مي ترسم .

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان 1393 | 16:31 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزدتاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 | 12:8 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

 

                 با توجه به جدیدالتألیف بودن کتاب فارسی پایه هشتم و بررسی که انجام شد توجه به نکات زیر قابل تأمّل است:

       * نکته ی املایی صفحه 15:به نظر می رسد دانش آموزان در سال اوّل ابتدایی با این نکته آشنا شده اند و ذکر آن در کتاب هشتم ضرورتی ندارد.

       *تمرین 2صفحه22: در بیت

               مهربان و ساده و بی کینه است           مثل نوری در دل آینه است

رکن اول تشبیه وجود ندارد و این امر با توجــــه ضرورت وجـــــود رکن اول و دوم ،تدریس و تفهیم آن برای دانش آموزان با ابهام روبرو است و بهتر آن است که تمرینی آورده شودکه رکن اول و دوم وجود داشته باشد.

         *نکته ی (املایی)صفحه22:نه تنها بار املایی ندارد بلکه دامنه ی گسترده ای نیز ندارد و چنانچه از نظر مؤلفین ضرورتی بر وجود چنین نکاتی می باشد ذکر چندین مثال راهگشا خواهدبود.

         *واژه ی سپند در بخش دانش ادبی صفحه ی 33 کتاب فارسی به صورت پسند آمده است که باید اصلاح شود.

         *تمرین چهار فعالیت های نوشتاری صفحه ی 34  بار انشایی دارد  و با توجه به حذف  تمرین های نگارشی از کتاب فارسی بهتر است این تمرین حذف شود.

         *نکته املایی صفحه 34 کتاب فارسی با درست نویسی کتاب مهارت های نوشتاری صفحه 61  یکسان است که نیازی به تکرار نیست.

          *دانش زبانی صفحه40: تدریس این بحث از دستور زبان مستلزم بیان انواع فعلهای گذرا و جملات چند جزئی است تا بتوان به دانش آموز تفهیم کرد که چرا به عنوان مثال فعل خواند نیازبه متمّم ندارد و فعل خرید علاوه بر مفعول به متمّم نیزنیازمنداست.و در مجموع طرح این نکته دستوری در پایه ی هشتم لزومی ندارد.

          *در دانش زبانی صفحه 52 در جدول مربوط به اجزای جمله «را» نشانه مفعول همراه مفعول و حروف اضافه همراه با متمم  آمده است که مناسب است ستون مجزایی برای آنها در نظر گرفته شود.

                *دانش ادبی درس  هشتم (مثنوی) بحثی تکراری است چون این مطلب درکتاب فارسی پایه ششم تدریس شده چه خوب بود به جای این نکته بحث تفاوت در معنی واژه ها از گذشته تا امروز که در فعالیت های نوشتاری همین درس آمده است مطرح می شد.

                *فعالیت های نوشتاری صفحه ی 88 تمرین چهارم در جدول گروه اسمی وابسته ی پیشین صفت پرسشی نیامده است بنابراین لازم است ضفت پرسشی به صفت تعجبی تغییریابد.

                *دانش ادبی درس دوازدهم(کنایه) صراحتا در کتاب فارسی ششم ابتدایی آمده است و تکراری است.

               * از آن جا که در کتاب فارسی پایه هشتم دانش آموزان با انواع صفت آشنا می شوند بهتر است مضاف الیه نیز در کنار آن آورده شود.

 

                                                   گروه آموزشی ادبیات فارسی استان یزدتاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 22:55 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
    

       www.taknaz.ir - تصاویر مخصوص محرم و عاشورای حسینی

               امام حسین ع، کربلا، گنبد کربلا، ابا عبدلله، ابی عبدالله الحسین، حرم کربلا، گنبد، بارگاه، عراق، کربلای معلی، تصویر با کیفیت از کربلا، حسین،

 تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر 1393 | 19:56 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

الف) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.                                                                            (1 نمره)

1-     نقش کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

              الف)  بچه ها گرم گفت و گو بودند                 ب) بچه ها آرزوی من این است   

               ج)زنگ تفریح را  کـه زنجـره زد                        د) ای نام تو بهترین سـرآغـاز 

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر 1393 | 15:57 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

الف) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.                                                                           ( 3نمره)

1-نقش کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

              الف) مـاه بـرق کوچکـی از تـاج او                           ب) در دل او دوستی جایی نداشت     

               ج)زود می گفتند این کار خداست                          د) از خدا در ذهنم این تصویر بود 

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 15:18 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
در کتاب فارسی سال هشتم درس سوم (ارمغان ایران)صفحه ی سی واژه ی «سپند» به معنی پاک و مقدس آمده است که همین واژه در صفحه سی و دو بخش دانش ادبی به نادرست  به صورت «پسند» تایپ شده است

لازم است همکاران گرامی لطف کرده واژه ی نادرست را اصلاح فرمایند.تاريخ : پنجشنبه هفدهم مهر 1393 | 18:53 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
«کارواش»

امیرکبیر را اول شستند، بعد کشتند
ناصرالدین شاه را اوّل کشتند،بعد شستند
-حسنک را هم آویختند تا خشک شود-
پدرم خدابیامرز می‌گفت:
سیاست مثل خاکبازی کودکان
هنر ظریف کثیف شدن و کثیف کردن است

                                                    «اکبر اکسیر»تاريخ : جمعه چهارم مهر 1393 | 18:18 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
با سلام و درود به همه ی همکاران عزیز و بزرگوار

سال تحصیلی جدید را در حالی آغاز می کنیم که دوست و همکار فرهیخته و بزرگوارمان جنای آقای شاهدی برای خدمت به فرزندان ایران زمین در آنسوی مرزهای سرزمینمان گروه آموزشی استان را ترک نموده اند، جای آن دارد که به نوبه ی خود و به نمایندگی از شما عزیزان از زحمات بی دریغ ایشان در سالهای گذشته تقدیر و تشکر نمایم و برایشان آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون بنمایم ، کاش مجالی بود تا با حضور همه ی شما بزرگواران مجلس تودیع و معارفه ای برگزار می نمودیم ، در هر حال وظیفه ی خود می دانم که به عنوان عضو کوچک گروه آموزشی استان ضمن تقدیر از زحمات آن عزیز، به همکار توانمند و گرامیمان جناب آقای علی سعادت خیر مقدم گفته و سالی نیکو را برایشان آرزو نمایم از این که می توانم همچنان در کنار این بزرگوار در خدمت شما عزیزان باشم بسیار خرسندم ، امید که بتوانیم در کنار و همگام با شما عزیزان گامی  هر چند کوچک در راستای اعتلای فرهنگ و ادب استانمان برداریم

                                                                  با تشکر - فریبا فرازمندتاريخ : چهارشنبه دوم مهر 1393 | 22:49 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزدتاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 20:13 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
   

به نام آن که جان پروانه ی اوست                 همه خلق جهان دیوانه ی اوست

اکنون که به لطف و تقدیر الهی  برای تدریس در مدارس خارج از کشور عازم سفرم از تمامی دانش آموزان ، دبیران ارجمند ادبیات و علوم اجتماعی ، همکاران ، مدیران  استادان دانشگاه و سایر عزیزانی که چند صباحی در خدمت ودر کنارشان بوده ام و از راهنمایی ها ، کمک ها و اطلاعات خوب آنها بهره ها برده ام تشکر می کنم و اگر لغزش و خطایی از بنده ی حقیر سر زده است که باعث رنجش خاطر آنها شده است عذر خواهی می کنم و حلالیت می طلبم و از تمامی این عزیزان التماس دعا دارم از همکار گرامی سرکار خانم فرازمند نیز بسیار سپاسگزارم که زحمات بسیاری را در ارتقای سطح علمی گروه استان یزد تحمل نموده اند . از بازدیدکنندگان از وبلاگ ما نیز صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم . ان شاء الله خدا از همه ی ما راضی و خشنود باشد !

الها پادشاها بی‌نیازا !                      خداوندا کریما کار سازا

به صدق سینهٔ پاکان راهت                به شوق عاشقان بارگاهت

به شب نالیدن پا در کمندان               به آه سوزناک مستمندان

به حق صبر بی‌پایان ایوب         به آب چشم خون افشان یعقوب

به حق ره نوردان طریقت                  به حق نیک مردان حقیقت

بر احوال تباهم رحمت آور                   به آه صبحگاهم رحمت آور

کرم کن بر من بیچاره گشته              چنین گرد جهان آواره گشته

که بر جان من مسکین ببخشای           در رحمت بر این بیچاره بگشای

خورشید فروزان عشق و ایمان ، میهمان هماره ی لحظه هایتان باد –  عباسعلی شاهدی

شهریور ماه 1393تاريخ : پنجشنبه نهم مرداد 1393 | 17:26 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

با تشکر از همکار عزیز جناب آقای شاهینیتاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 16:7 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
                                            

                                        تاريخ : جمعه سیزدهم تیر 1393 | 21:36 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
     تاريخ : سه شنبه دهم تیر 1393 | 14:58 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
بـاز هـواي سـحــرم آرزوســــت

خـلـوت و مـژگـان تـرم آرزوسـت

شـكـوه ي غـربـت نـبـرم ايـن زمـان

دسـت تـــو و روي تـو ام آرزوســت

خـسـتـه ام از ديـدن ايـن شـوره زار

چـشـم شـقـايـق نـگـرم آرزوســـت

واقـعـه ي ديـــدن روي تـــــو را

ثـانـيـه اي بـيـشـتـرم آرزوسـت

جـلـوه ي ايـن مـاه نـكـو را بـبـيـن

رنـگ و رخ و روي تـو ام آرزوسـت

ايـن شـب قـدر اسـت كـه مـا بـا هميـم؟

مـن شـب قـــــدري دگــــرم آرزوســـت

حـسِّ تـو را مـي كنم اي جـان مـن

عـزلـت بـيـتـي دگــــرم آرزوســــت

خـانـه ي عـشـِاق مـهـاجـر كـجـاست؟

در سـفــــرت بـــال و پـرم آرزوســـت

حـسـرت دل بـارد از ايـن شـعـر مـن

جـام مـيـي در حـرمـــم آرزوســـــت

احمد عزيزيتاريخ : جمعه دوم خرداد 1393 | 19:53 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 | 8:56 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 | 17:50 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزدتاريخ : جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393 | 14:4 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 | 23:56 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد